Menu

Kialakulása, múltja és jelene

GNM, Újmedicina, Germány Gyógytudomány, Hamer féle medicina, és hasonló kifejezések. De hogy is van ez?

Tovább a blogbejegyzésekhez Tovább a szakmai oldalra

Végh Sándor vagyok, aliasz Vesa.

Aki Barnai Roberto gnmforum.hu oldalát látogatta (főleg a régi fórumot), bizonyára emlékszik rám. Igyekeztem támogatni a hozzászólásaimmal Roberto munkáját, és a közösséget, akik a fórumot látogatták.
Engem nagyon bántott, hogy a hazai GNM tábor kettészakadni látszik, és a magam szerény eszközeivel próbáltam egységet, egyetértést teremteni a két fél között.

Bevallom, bosszantott az, hogy a Szervatlaszt úgy éri kritika, hogy közben nincs értelmesen alátámasztva, és megértettem Roberto idegeskedését emiatt. Dr. Hamerről pedig hajlottam elhinni, hogy az üldöztetések miatt szélsőségesen antiszemitává és diktatórikussá vált.

2011-03-6-án lett vége Helmut Pilhar tanfolyamának, amin magam is részt vettem. Másnap este 9 körül feltettem Roberto fórumára egy hozzászólást azért, hogy segítsek a kedélyeket csillapítani, a hangulatot jó mederbe terelni.
A hozzászólás az alábbi volt:
„Sziasztok!

Miután voltam Pilhar tanfolyamán, úgy hiszem, megértettem néhány dolgot Hamer doktor személyével kapcsolatban.

Én is úgy gondoltam, hogy erősen antiszemita, és nacionalista érzelmű lehet. Ez a véleményem a tanfolyamon, és a skype-on történt beszélgetés alapján (a tanfolyam végén) megváltozott.

Megvilágítom egy hasonlattal a lényeget:

Volt egy kollégám, akinek volt egy kutyája. Nem volt egy áradozós fajta ember, de szerette. Egyszer elvitte valamiért az orvoshoz, és a rendelőben segített lefogni akkor, amikor az orvos egy beavatkozást végzett rajta, a kutyája pedig megharapta (a saját gazdáját), mert a túlzott bizalom miatt nem ügyelt arra eléggé, hogy ezt fizikailag meggátolja. Ez a kollégám mindenkinek elmesélte a történetét, és mutogatta a harapás nyomait.

Azonban ez a legtávolabbról sem jelentette azt, hogy utálja, gyűlöli a kutyáját. Amikor szegény pára komoly beteg lett, nagy odaadással ápolta, és nagyon megviselte, amikor eltávozott az élők sorából. Korábban soha nem gondoltuk volna, hogy ennyire képes lenne kötődni egy állathoz.

Hamer doktornál valami hasonlót látok. Igaz, hogy a zsidókkal kapcsolatos negatív tapasztalatainak a közléséhez ragaszkodik, de egyetlen zsidó embert sem utasít el, aki hozzá fordul. Tényekről beszél. Egyrészt a zsidók szent irataiban lévő olyan alapvetésekről, amik az elvakult hívőknek alapot adnak arra, hogy szelekciónak vessék alá az emberiséget. Másrészt olyan megtörtént, és erősen palástolt tényekről, amik arról árulkodnak, hogy ezt meg is teszik. Nem mindenki, csak egy réteg, de Hamer doktor erről a rétegről beszél.

Ha gyűlölné a zsidókat, akkor nem foglalkozna zsidó páciensekkel.

Az lehet, hogy néha egy kicsit hangsúlyosabbnak tűnik ezeknek a tapasztalatoknak a hangoztatása a részéről egy liberális, a téma nagy ívben kerüléséhez szokott fül számára, de azt is vegyük figyelembe, hogy Hamer doktort nagyon komolyan meghurcolták amiatt, mert nem volt hajlandó ennek a szelekciónak asszisztálni. A mellet, hogy gátolták a kutató tevékenységét és jelentős fizikai atrocitások érték, dokumentálható esetekről tud, amelyekben döbbenetes módon, tudatosan okozta emberek (pl. gyermekek!) halálát ez a magatartás. Az esettörténetek között nem egy ilyet ismertetett az előadó, összehasonlítva egy olyannal, amelyben a hameri tanácsokat követték a szülők. Az ismertetés tényszerű volt, és erősen megrendítette a hallgatóságot.

Az Új Germán Gyógytudomány nevében a germán szó nem elvakult nacionalista érzelmek miatt szerepel. Eredetileg Új Medicina lett volna, de ez nem levédhető és megkülönböztethető egy csomó egyéb új irányzattól. Mivel szellemiségében az ősi germán természetalapúság tükröződik, ezért egészült ki a germán szóval, ami arra az ősi népre utal (gótokra), amelyből hite szerint sok nép, pl. a magyarok is származnak.

Pilhar személyére vonatkozóan is megjegyeznék valamit.

Korábban az a képzetem támadt, hogy bizonyára fajgyűlölő nézetei miatt fenyegette börtön. (Egy írásában utal rá, hogy nézetei miatt őt is majdnem börtönbe csukták.)

Azonban a helyzet egészen más. Azért került majdnem börtönbe (felfüggesztették az ítélet végrehajtását 3 évre), mert a kislányánál vese és májrákot állapítottak meg akkor, amikor hasfájással vitték orvoshoz. Akkor találkozott először Hamerrel, és beazonosították a konfliktusait. A hatóságok mégis kemoterápiára kötelezték őket. Egyszer kapott, de utána az egész család elmenekült, és hosszú ideig bujdosott, miközben az Interpol folyamatosan körözte őket, és a sajtó is hajtóvadászatot rendezett utánuk…

A fentiek alapján én el tudok vonatkoztatni attól, hogy Hamer doktor a művei végén ragaszkodik negatív tapasztalatai közléséhez. Valószínűleg úgy gondolja, hogy ezzel másokat megóvhat hasonlóktól. Ha nekem meg lesz a tudományos táblázatom vagy egyéb könyvem, biztosan nem azt a részt fogom benne olvasgatni.

Elhangzott az a kérdés is, hogy mi a baj a szervatlasszal. A válaszból azt hiszem, megértettem a lényeget.

  1. A szervatlasz ugyan az Ő munkáin alapszik, de az adott munkák akkori állásának eredményeit tükrözi. Még ma is folytatja a kutatásait, és a tanfolyam végén is mondott újdonságot a kopoltyúhasadékokkal és pajzsmirigy kivezető csövekkel kapcsolatban. Vannak olyan orvosok, akik egy ideig asszisztáltak neki, aztán elhagyták, és a saját szakállukra terjesztik a GNM-et. Ezek mind megrekedtek a GNM állásának azon a szintjén, amin az akkor volt. Tehát az, hogy ragaszkodik a GNM tanításával kapcsolatban ahhoz, hogy az Ő anyagait tanítsák, egyrészt az anyag mindenkori aktualitásának a biztosíthatósága miatt van.

  2. Tapasztalta, hogy egyesek ki szeretnék sajátítani, ellopni ezt a tudományt, és ennek egy módja az is, ha levédetnek bizonyos anyagokat. Ragyogó lehetőség kínálkozik a lopásra akkor, ha vannak olyan GNM-es anyagok, amik nem Dr. Hamer szerzői joga alatt vannak, mert az ezek felett diszponálótól valószínűleg könnyebb megszerezni azokat. (Ezt a félelmét nem értem pontosan, de biztosan megértettem volna, ha rászánt volna még 5 percet arra, hogy elmagyarázza.)

  3. Az olyan anyagok pontatlanságai, amik ugyan a GNM-re hivatkoznak, de (feltehetően jó szándékú) torzításokat tartalmaznak az eredeti GNM szelleméhez képest, vezethetnek a GNM dilettáns felhasználásához, aminek következtében akár emberek is meghalhatnak. Ezeket a hibákat habozás nélkül Hamer doktor és a GNM nyakába varrnák, amivel lejáratnák azt a tudományt, ami az eredeti formájában tényleg tudományos, és működőképes. Gondoljatok csak Farkaséhesre, aki a mi (és a saját), koránt sem teljes tudásunk alapján tartja hiteltelennek, tudománytalannak!

Ezeknek a tükrében úgy látom, hogy Hamer doktor egy nagyon nagy gesztust tett azzal, hogy hajlandó lett volna elfogadni a Szervatlaszt (bizonyára korrekciók után) tanítható forrásnak, ha a szerzői jogot megkapja. Ezzel hajlandó lett volna feladni azt az elvét, hogy csakis a saját, alaposan átgondolt forrásait engedje terjedni. Úgy hiszem, ezt a gesztust azért tette meg, mert tekintettel volt a szervatlasz készítőjére, aki rengeteg munkát fektetett bele, és érthetően veszteségnek érezte volna, ha az egészet el kell dobnia. (Szerintem is kár lett volna érte.)

Ami a Szervatlaszban lévő pontatlanságokat illeti: vannak ilyenek. Már ez alatt a viszonylag rövid tanfolyam alatt is tapasztalhattuk. Engem is bosszantott, hogy ezt az állítást eddig nem láttam alátámasztva, és a tudományos táblázattal most sem tudom összehasonlítani, de írok néhány példát, ami a tanfolyam alatt világos lett számomra:
Az epileptoid és az epileptikus jelentése egy kicsit különbözik. Magán a táblázaton ugyan valóban együtt szerepelnek, de az „epileptikus” szó konkrétan a harántcsíkolt izmok görcsös összehúzódását jelenti, az „epileptoid” pedig azt, hogy „hasonló az epilepciához”.

A vese gyűjtőcsatornák konfliktusa a Szervatlasz szerint: „(Tovább) létezési, menekültségi, elhagyatottsági konfliktus. Mindenem oda van, mindent elveszítettem, teljesen egyedül maradtam…”
Ez tulajdonképpen nem helytelen, de pontosabban megértettem, amikor azt hallottam, hogy a vese gyűjtőcsatorna egy olyan halálfélelmi konfliktus, ami nem azonnali halált prognosztizál, hanem időben egy kicsit távolabbit. Az azonnali haláltól való félelem a tüdőben csapódik le.

A vese parenchimánál viszont a szervatlasz a pénzt is lehetséges okként említi, holott az a gyűjtőcsatornákba csapódik be, a parenchima konfliktusa Pilhar szerint egyértelműen, és konkrétan folyadékhoz kapcsolódik. Ha mégis úgy tűnne, hogy pénz van a háttérben, akkor ott a pénz csak sín lehet.

Másik példa: lehet, hogy csak én voltam tévedésben, de úgy tudtam, egy cukorbetegséget okozó konfliktus esetén az, hogy a becsapódás az alacsony vagy magas cukorszint központjába történik-e, az érzelemvilágtól függ. Tehát a férfiaknál kezességtől függetlenül a jobb oldalra várható. Ezzel szemben Pilhar azt tanította, hogy ez is kezességfüggő.

Mint említettem, nem ismerem a tudományos táblázatot, azzal nem tudom összehasonlítani a Szervatlaszt, de az is lehet, hogy ez alatt a pár év alatt abban is vannak változások. Már csak ezért is ajánlatos lenne alaposan összevetni a kettőt.

Összességében most is úgy látom, hogy ezen az oldalon a lényeg a GNM, nem Dr. Hamer pszichológiai kielemzése. A GNM-el kapcsolatban pedig a leghitelesebb forrás Dr. Hamer, akár vannak zsidóellenes függelékek a könyveiben, akár nincsenek.

Mondhatnám azt is kis iróniával, hogy mindenki azt lapozgatja bennük, ami számára fontos. Én biztos nem a függelékeket fogom.”

Másnap reggel 8 órakor már nem tudtam belépni a fórumra. Ez az üzenet jelent meg:

„Sajnáljuk VeSa, te ki lettél tiltva a fórumról!
Hiba: Az Ön IP-címét rendszerünk blokkolta, mert IP címe megegyezik egy olyan IP címmel, melyet korábban a fórum moderációs szabályzatának megsértése miatt kitiltottak.”

Ismerőseimtől tudom, hogy természetesen a hozzászólásom is eltűnt. Azóta már a régi fórumról is kitiltottak.
Szegény Roberto barátom! Két éve úgy feszített a nemes indulat azért, mert a GNM létezése ellenére, még mindig annyian halnak meg az elavult orvosi kezelések miatt.

Most is indulat tombol benned, de úgy látom, már egész más irányba repíti a szekeredet. Vedd már észre, hogy ez már a szántás, nem az út! Ha nem térsz vissza, hamar tengelyig süllyed a kocsid, és senki nem tud majd segíteni rajtad. Pedig olyan ígéretesnek látszott még pár éve ez az utazás!

Hidd el, drukkolok érted!

Tudományos weboldal

german

Legújabb

blogbejegyzés

Sep 08, 2018

Helmut Pilhar élő adásai a facebookon

 

Kedves Germánosok!

Figyelmetekbe ajánlom Helmut Pilhart élő adásban a facebookon, ahol bár németül, de minden kérdésre választ kaphattok tőle.

Helmut Pilhar óriási tapasztalatot szerzett Dr. Hamer mellett. Életcélja, hogy minél több embernek át tudja adni ezt a csodálatos természettudományt. Mi is az a természettörvény? Például az a kijelentés, hogy mindenkinek van egy anyja és egy apja. Bármelyik soron következő eseten reprodukálható, prognosztizálható, összehasonlítható.

Read more
Aug 29, 2018

„Germános” gondolatok

Kezdetben vala az ige, vagyis a gondolat. Azt a gondolatot vajon ki sugallja nekünk? Létezik-e rajtunk „kívül” valami más, amit emberi ésszel fel nem foghatunk?

Tulajdonképpen hogy működik a gondolat – mi gondolkodunk vagy gondolkodnak helyettünk, vagyis gondolkodtatnak-e minket? Vajon az, amit teszünk, azt valóban mi tesszük-e?

Read more
Feb 10, 2016

Close