A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Kelemenné Dévényi Julianna (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.germangyogytudomany.hu domainen elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő kiadvány (a továbbiakban: „Termék”) vásárlásra, valamint tanfolyamra (a továbbiakban: „Tanfolyam”) történő jelentkezésre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Weboldal használatára vonatkozóan a Weboldalra látogató valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat tartalmazza (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

 

A Weboldalra látogatással, valamint a Termékek megrendelésével, illetve a Tanfolyamra történő jelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Weboldalon elérhető Termékeket nem rendelheti meg és nem használhatja, illetve Tanfolyamra nem jelentkezhet és azon nem vehet részt.

 

1./ Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Az eladó/szolgáltató a Weboldalon megvásárolható valamennyi Termék, elérhető valamennyi Tanfolyam esetében Kelemenné Dévényi Julianna. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Weboldal egyes termékek megrendelése kapcsán más weboldalra irányítja át a Felhasználót, úgy ezen termékek megrendelésére (megvásárlására) a továbbiakban az adott weboldal szerződési feltételei irányadók.

Szolgáltató adatai:

Név: Kelemenné Dévényi Julianna
Székhely: 2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1.

Nyilvántartási száma: 132567/2017
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36 209154715
Adószám: 73080613-1-31
A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: Jelen-Lét-Elem Kft. – Web& Hosting
Székhely: 8060 Mór, Mátyás király u. 55.
Weboldal: www.webandhosting.eu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36-70-322-8618

1.2. A Weboldal működésével, a megrendelési és szállítási folyamattal, illetve a Weboldalon lévő információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti elérhetőségeken (lásd Szolgáltató adatai), illetve a Weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt rendelkezésére állunk.

1.3. A jelen ÁSZF a Termékek megvásárlásával, illetve a Tanfolyamra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

1.4. A Weboldalon keresztül történő megrendelés leadására, illetve Tanfolyamra jelentkezésre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

1.5. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.6. A Termékek Weboldalon történő megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Weboldalon keresztül a Tanfolyamra elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.7. A Felek között a Termék megvásárlására irányuló szerződés a megrendelés, a Tanfolyamon történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési/jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.8. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.9. A megrendelés/jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

2./ Megrendelés/jelentkezés

2.1. A Felhasználó a Weboldalon megvásárolható Termékekkel, valamint Tanfolyamokkal kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon az adott Termék, illetve Tanfolyam mellett érheti el. Amennyiben bármely Termék, Tanfolyam tekintetében akár annak használatával vagy használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával.

2.2. Az egyes Termékekre vonatozóan feltüntetett ár az adott Termék vételára, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Az egyes Tanfolyamokon történő részvételért fizetendő díj az adott Tanfolyamra kattintással érhető el (a részvételi díj az általános forgalmi adót tartalmazza). Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról. Az egyes akciók egymással nem vonhatók össze, ez vonatkozik az esetleges kedvezményekre is.

2.3. A megrendelhető Termékek árának, valamint a Tanfolyamok részvételi díjának változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A módosítás szintén nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Tanfolyamok részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Felhasználó a jelentkezését már elküldte, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, vagy a Tanfolyamon történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül leadott megrendelést, illetve jelentkezést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendelőlapon/jelentkezési lapon a megrendeléshez, jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a megrendelt Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.

2.7. A Weboldalon keresztül Terméket mind fogyasztónak minősülő természetes személy Felhasználók (a továbbiakban: “Magánszemély Felhasználó“), mind pedig vállalkozások (a továbbiakban: “Céges Felhasználó“) vásárolhatnak.

2.8. Termék megrendelés menete:

A Felhasználó a megrendelni kívánt Terméknél elhelyezett, megrendelés leadására szolgáló linkre kattintással jut el a megrendelőlaphoz, amelynek kitöltésével megrendelheti az általa kiválasztott Terméket. A megrendelőlap kitöltésekor a Felhasználónak meg kell adnia a teljes nevét, postázási címét, telefonszámát és e-mail címét, illetve amennyiben a számlázási adatok eltérnek a postázási adatoktól, úgy a számlázási címet, valamint ki kell választania a megvásárolni kívánt Terméket és azt, hogy milyen módon kíván fizetni. A Felhasználó a ”Tovább” gombra kattintással egy, a megrendelését összesítő oldalra jut, ahol le tudja ellenőrizni a megadott adatok helyességét. Ha a Felhasználó módosítani szeretne a megrendelésen vagy az adatokon, azt a „Vissza” gombra kattintást követően teheti meg. Amennyiben a Felhasználó mindent rendben talál, a „Küldés” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. A Felhasználónak a megrendelés elküldéséhez a vonatkozó mezők bejelölésével el kell fogadnia a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

 

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a Felhasználó a megrendelőlapon az előre utalást választotta, úgy a megrendelt Termék vételárát a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a megrendelés és nem köteles a termék átvételére. Ha a Felhasználó a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a vételárat nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén a helyzet egyeztetése érdekében.

 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.9. Tanfolyamra jelentkezés menete:

A Felhasználó a kiválasztott Tanfolyamra kattintást követően a „Jelentkezem erre a tanfolyamra” gombra kattintva juthat el a jelentkezési lapra. A jelentkezési lap kitöltésekor a Felhasználónak meg kell adnia a teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és születési évét, valamint a jelentkezési lapon kért egyéb információkat. A Felhasználó a ” Tovább” gombra kattintással egy, a jelentkezését összesítő oldalra jut, ahol le tudja ellenőrizni a megadott adatok helyességét. Ha a Felhasználó módosítani szeretne a jelentkezésen vagy az adatokon, azt a „Vissza” gombra kattintást követően teheti meg. Amennyiben a Felhasználó mindent rendben talál, az „Elküldés” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Felhasználónak a jelentkezés elküldéséhez a vonatkozó mezők bejelölésével el kell fogadnia a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

 

A Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a Felhasználó a jelentkezési lapon az előleg átutalását választotta, úgy az előleg összegét a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a jelentkezés és nem köteles a Tanfolyamon történő részvételre. Ha a Felhasználó a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül az előleget nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén a helyzet egyeztetése érdekében.

 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3./ Fizetési feltételek

 3.1. Termékrendelés esetén a Felhasználó a vételárat utánvéttel vagy előre utalással fizetheti meg. A választott fizetési módot a Felhasználónak a megrendelőlapon kell megjelölnie.

3.2. Előre utalás választása esetén a Felhasználó a vételárat a Szolgáltató megrendelést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (Él-tetők Kft. Duna Takarék Bank, 58600489-11164243) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 5 napon belül. Kérjük, hogy az átutaláskor a közlemény rovatban minden esetben adja meg teljes nevét (ami egyezik a megrendelőlapon megadott névvel), hogy könnyebben be tudjuk azonosítani az utalást. Ha magyar forinttól eltérő devizanemben utal, az átváltás és az egyéb banki költségeket Ön viseli. Kérjük, hogy átutalást ennek tudatában teljesítse akként, hogy a vételár összege hiánytalanul megérkezzen a Szolgáltató bankszámlájára. A vételár megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. Az összeg megérkezését követően a Szolgáltató számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a termékkel együtt megküld.

3.3. Utánvét választása esetén – Magyarország területén – a Magyar Posta Zrt-vel szállítjuk ki a megrendelt Terméket. Ekkor a megrendelt Termék árát, valamint a szállítás díját a Felhasználó a csomag átvételekor a postásnak készpénzben fizeti meg. A csomag tartalmazza a megrendelésről szóló számlát.

3.4. Tanfolyamra jelentkezés esetén a Felhasználó a részvételi díjat átutalással vagy készpénzben fizetheti meg. A jelentkezés elküldését követően a Szolgáltató felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén a fizetés részleteinek egyeztetése érdekében.

3.4.1. Átutalás választása esetén a Szolgáltató e-mailben megküldi a Felhasználó részére azt a bankszámlaszámot (Él-tetők Kft., Duna Takarék Bank, 58600489-11164243) amelyre az átutalást teljesítheti. Kérjük, hogy az átutaláskor a közlemény rovatban minden esetben adja meg teljes nevét (ami egyezik a jelentkezési lapon megadott névvel), hogy könnyebben be tudjuk azonosítani az utalást. Ha magyar forinttól eltérő devizanemben utal, az átváltás és az egyéb banki költségeket Ön viseli. Kérjük, hogy átutalást ennek tudatában teljesítse akként, hogy a részvételi díj összege hiánytalanul megérkezzen a Szolgáltató bankszámlájára. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. Az összeg megérkezését követően a Szolgáltató számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a termékkel együtt megküld.

3.4.2. Készpénzes fizetés választása esetén a Felhasználó a részvételi díjat a Szolgáltató székhelyén, előre egyeztetett időpontban fizetheti meg.

 

4./ Szállítási feltételek

4.1. A megrendelt Terméket a Magyar Posta Zrt-vel szállítjuk ki. A megrendelés visszaigazolását követően 1-6 munkanapon belül ajánlott küldeményként feladásra kerül a csomag (cd, dvd, könyv esetében elsőbbségivel), melyről tájékoztató e-mailt küldünk a Felhasználónak. Ha a megadott címre a kézbesítés sikertelen, a Felhasználó a csomagot legkésőbb 5-10 munkanapon belül veheti át a postán. A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Felhasználót terhelik. A kiszállítás Magyarországon belül 1-2 munkanap, míg külföldre 1-4 héten belül történik meg, desztinációtól függően. Más szállítási mód választására nincs lehetőség.

4.2. A Felhasználó a csomag átvételekor (kézbesítéskor) a kézbesítő előtt köteles megvizsgálni az adott terméket és bármilyen észlelt sérülés, meghibásodás esetén azonnal jegyzőkönyvet felvetetni a kézbesítővel. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni a Felhasználó. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! Szolgáltató postázás előtt minden esetben ellenőrzi az adott terméket.

4.3. Magyarország területére történő kiszállítás esetén a postaköltségről a Felhasználó a Weboldalon a megrendelőlapon tájékozódhat. Külföldre történő kiszállítás esetén a postaköltség ettől eltérően alakulhat, így kérjük, ilyen esetben a postaköltség pontos összegével kapcsolatban keressen meg bennünket az 1.1. pontban megadott elérhetőségeink valamelyikén. A kiszállítással kapcsolatban a postaköltségen felül külön csomagolási és egyéb költség nem kerül felszámításra.

 

5./ A Felek jogai és kötelezettségei a Tanfolyamon történő részvétellel kapcsolatban

 

5.1. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1.1. A Felhasználónak jogában áll a Tanfolyamon részt venni, jegyzetelni és az elhangzottakat saját tanulási célra felhasználni. A Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

5.1.2. A Tanfolyamon a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a résztvevő Tanfolyamon való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szolgáltató a Tanfolyam részvételi díját nem téríti vissza.

 

5.2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.2.1. A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét  a Tanfolyam napja előtt minimum 7. nappal a Felhasználó e-mailen vagy postai úton jelzi. A Tanfolyam napja előtti 6. napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

5.2.2. A Szolgáltatónak jogában áll a Tanfolyamot törölni, amennyiben az oktató, előadó a Tanfolyam megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Tanfolyam elmaradásáról és a Tanfolyamra jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

 

6./ Kellékszavatosság, termékszavatosság

 

6.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

6.1.1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.1.2. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Magánszemély Felhasználó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Céges Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított egy éves, a Magánszemély Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Felhasználó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Magánszemély Felhasználó esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Magánszemély Felhasználó igazolja, hogy a terméket, szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Magánszemély Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

6.2. Termékszavatosság

A Magánszemély Felhasználó a Termék hibája esetén – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Magánszemély Felhasználó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Magánszemély Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Magánszemély Felhasználó kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Magánszemély Felhasználónak kell bizonyítania.

 

6.2.1. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(a) a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(c) a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy termékszavatossági igénnyel kizárólag a Magánszemély Felhasználók élhetnek. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Magánszemély Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7./ A Magánszemély Felhasználók elállási joga

A Magánszemély Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a Magányszemély Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megvásárolt Terméket átvette. Tanfolyamra jelentkezés esetén az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

7.1. Ha a Magánszemély Felhasználó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

 

postai cím :  2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1.
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

7.2. A Magánszemély Felhasználó ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

7.2.1. A Magánszemély Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.2.2. Elállás esetén a Magánszemély Felhasználónak gondoskodnia kell a Termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A Terméket eredeti, sértetlen állapotban és hiánytalan mennyiségben kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére (2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A visszaküldéssel járó közvetlen költségeket a Felhasználó köteles viselni.

7.2.3. Ha a Magánszemély Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Magánszemély Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Magánszemély Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Magánszemély Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Magánszemély Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Magánszemély Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.2.4. A Magánszemély Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.2.5. A Magánszemély Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta.

7.2.6. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen 6. pontban írt indokolás nélküli elállási jog kizárólag a Magánszemély Felhasználókat illeti, azaz azon természetes személyeket, akik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § (a) pontja értelmében fogyasztónak minősülnek.

 

8./Adatvédelem

 

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint használja fel. Részletes Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja a Weboldalon. (https://germangyogytudomany.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/)

 

9./ Szellemi tulajdon

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. A Germány Gyógytudomány (Új Medicina vagy Germán Új Medicina, rövidítve GNM) szövegei és ábrái szerzői jogvédelem alatt állnak. Azok bárminemű mechanikus, elektronikus vagy fotografikus sokszorosítása, valamint digitális rendszerekben, mint pl. interneten, adattárolókon, elektronikus médiában, számítógépes információkban történő tárolása és átdolgozása a szerző hozzájárulása nélkül tilos. Szükséges továbbá a szerző hozzájárulása a Weboldalon található szövegek és ábrák egyenkénti továbbadásához BTX és hasonló formában, újságokban, rendszeresen megjelenő lapokban, nyilvános előadásokon, filmfelvételhez vagy rádióban és TV-ben történő sugárzáshoz, videón történő rögzítéshez, valamint idegen nyelvekre történő fordításhoz. A szövegek és grafikák, azok külön fotomechanikus kivonata (fénymásolat, mikrokópia) vagy másfajta üzletszerű felhasználása a szerzői jog tulajdonosának, Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamernek, illetve Kelemenné Dévényi Julianna védjegy jogosultnak a kifejezett engedélye nélkül tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása. A szerző beleegyezése nélkül a Weboldalon található szövegek és ábrák a szerző által engedélyezett szűk kereten kívül semmilyen formában nem használhatók fel, ellenkező esetben bármilyen jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A szerzői jog tulajdonosa követelheti – többek között – a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

9.1. Cikkek másolása, elhelyezése:A weboldalaink linkjeit bárki elhelyezheti weboldalán korlátlanul, tovább küldheti ismerőseinek. Kérjük azonban a forráshoz minimálisan a következőt feltüntetni: “Copyright Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer”. Egyéb esetben kérjük, keressen fel bennünket  az információk egyéb módon történő felhasználására, megosztására vonatkozó engedély megadása érdekében.

9.2. A „Germán Gyógytudomány Dr. med. Mag. theol Ryke Geerd Hamer” Kelemenné Dévényi Julianna bejegyzett védjegye. Az összes Termék, illetve bármely előadáson, konzultáció alkalmával elhangzott megoldások és a weboldalak  teljes tartalmának sokszorosítása, másolása, közzététele, terjesztése vagy bármilyen jellegű tárolása Kelemenné Dévényi Julianna előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

 9.3. A Tanfolyamokon kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató ezen szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja.

9.4. A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Tanfolyamon résztvevőnek, hogy a 9.3. pontban írt szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Felhasználó ezen szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

9.5. A Szolgáltató a 9.4. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Felhasználó az ott írt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Felhasználó köteles a birtokában lévő szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

10./ A Weboldal tartalma

A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotának, esetleges sérülésének konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

10.1. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

10.2. A Weboldalon található információk, módszerek, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, így kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz!Reméljük, hogy sok hasznos információ található oldalainkon, de olvasóinknak mindig szem előtt kell tartania, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Így olvasóink csak saját felelősségére látogathatják oldalainkat és gyakorolhatják módszereinket, melyek csupán saját életszemléletünket, véleményünket, tapasztalatainkat közvetítik. Saját vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindenkinek saját orvosával kell konzultálnia, sürgős esetekben azonnal fel kell venni a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel.

10.3. A Weboldalon lévő információk felnőtteknek szólnak. Az oldalainkon található információkért semmiféle garanciát nem vállalunk. Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze az információkat (pl. különféle kérdőívek kitöltése és azok eredményei stb.). Mindig vegye igénybe orvos segítségét.

 10.4. Pszichés probléma esetén, illetve gyógyítás kapcsán kérjük, keresse fel a szakrendelést! Bármennyire kidolgozott módszerekről írunk, ezek az eszközök nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Különféle tesztek sem adhatnak pontos útravalót. Ezek az eszközök nem  jelentenek megoldást egészségügyi problémák (pszichés és vagy fizikai) megoldásában; ilyen esetekben nem helyettesíthetik orvos szakember tapasztalatait és tudását, ezért feltétlenül ajánljuk, hogy panaszokkal és az egészséget érintő kérdésekkel, diagnosztikus és terápiás problémáikkal forduljunk a megfelelően képzett szakemberekhez. Az oldalaimon található információk felhasználásának eredményeiért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

 10.5. Az oldalainkon található adatok elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Nem vállunk felelősséget azokért az esetekért sem, amikor valaki olyan helyről éri el oldalaimat, és úgy használja fel az oldalakon talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják. Abban az esetben, ha valaki meglátogatja oldalainkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség regisztrált és nem regisztrált felhasználók között. Fenntartjuk azt a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztathassuk. Nem vállalunk felelősséget az oldalon megjelent információkkal, illetve bármilyen, az oldalaink látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.

 10.6. A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltató által az adott weboldal, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltató az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

 

11./ Panaszkezelés

11.1. A Felhasználó esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját a Szolgáltató alábbi elérhetőségére küldheti postai levél formájában: 2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1.. Írásbeli panaszát 15 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk az Ön által megadott email vagy posta címre.

11.2. A Felhasználó panaszát személyesen szóban is előadhatja a Szolgáltató székhelyén (cím: 2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1.) munkanapokon 9-13 óra között. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 15 napon belül írásban megválaszolja a Felhasználó által megadott email vagy posta címre.

11.3. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezésre kerüljenek.

 

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

 

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

 

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

web: www.kemkik.hu

 

12./ Egyebek

 A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.2. A Szolgáltató a megrendelés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– Ha bármely működési hiba miatt a megrendelés nem érkezett be.
– A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

12.3. A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

12.4. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Budapest, 2017. december 12.

Kelemenné Dévényi Julianna

 

ÁSZF letöltése pdf formátumban

 

  1.  számú melléklet

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:3  

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

1 Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

2 Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.

3A megfelelő jelölendő.